Intuition kommer ikke fra kosmos

SkyerOm intuitive beslutninger siger Christian Stadil, bestyrelsesformand og virksomhedsejer til magasinet Danske Business:
“Intuition kommer ikke fra kosmos, men er akkumuleret viden, erfaringer og dermed også hardcore facts, som lagrer sig i underbevidstheden og bobler op som intuition. Hjernen sammenstykker det til beslutninger i situationer, hvor man mærker, det er givende. Nej, det er egentlig ikke blevet sværere at træffe beslutninger end for bare få år siden. Det, der kan gøre det svært, er, at vi ikke giver os selv de pauser, det kræver. Hvis vi skal være kreative og træffe den rigtige beslutning, kræver det, at vi tænker langsomt. “Slow thinking” er en forudsætning for, at vi kan tænke kreativt, og derfor skal vi i fremtiden også lære at dyrke pauserne. Kriser efterlader også muligheder”.